Työharjoittelu

Open for application: 
01/05/2022
Application closes / deadline: 
30/06/2022 - 23:59(Brysselin aikaa)
Harjoittelupaikka: 
Institution/Agency: 
Type of contract: 


Euroopan tilintarkastustuomioistuin järjestää vuosittain kolme käytännön harjoittelujaksoa toimintaansa liittyvillä aloilla.

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai vähintään 4 lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tilintarkastustuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus, talousarvio, kirjanpito, hallinto, henkilöstöhallinto, kääntäminen, viestintä, kansainväliset suhteet, lakiasiat).

Harjoittelun kesto: 3, 4 tai 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus: noin 1 350 euroa/kk (käytettävissä olevista budjettivaroista riippuen)

Aloitusajankohdat: Vuosittain 1. helmikuuta, 1. toukokuuta ja 1. syyskuuta