Tréimhsí oiliúna

Open for application: 
01/12/2021
Application closes / deadline: 
31/01/2022 - 23:59(am na Bruiséile)
Institution/Agency: 
Type of contract: 


Tairgeann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa trí thréimhse oiliúna in aghaidh na bliana i réimsí a bhaineann lena cuid oibre.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile curtha i gcrích acu i réimse a mbíonn an Chúirt ag plé leis (iniúchóireacht, buiséad, cuntasaíocht, riarachán, acmhainní daonna, aistriúchán, cumarsáid, caidreamh idirnáisiúnta, dlí)

Fad ama: 3, 4, nó 5 de mhíonna

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,350 (ach maoiniú a bheith le fáil lena aghaidh sa bhuiséad.)

Dátaí tosaigh: 1 Feabhra, 1 Bealtaine agus 1 Meán Fómhair gach bliain