Stažuotės

Open for application: 
01/12/2021
Application closes / deadline: 
31/01/2022 - 23:59(Briuselio laiku)
Institution/Agency: 
Type of contract: 


Europos Audito Rūmai rengia tris su jų darbu susijusių sričių stažuočių sesijas per metus.

Paraiškas teikti gali: ES piliečiai, kurie turi pripažintą universitetinio išsilavinimo diplomą arba yra baigę bent keturis Audito Rūmus dominančios srities (audito, biudžeto, apskaitos, administravimo, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijos, tarptautinių santykių, teisės) universitetinių studijų semestrus.

Trukmė: 3, 4 arba 5 mėn.

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 1350 eurų (priklauso nuo turimų biudžeto asignavimų).

Pradžios datos: kiekvienų metų vasario 1 d., gegužės 1 d., rugsėjo 1 d.