Stáže

Open for application: 
01/12/2021
Application closes / deadline: 
31/01/2022 - 23:59(bruselský čas)
Institution/Agency: 
Type of contract: 


Európsky dvor audítorov organizuje stáže trikrát do roka v oblastiach, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo).

Trvanie: 3, 4 alebo 5 mesiacov.

Platená stáž: Áno. Približne 1 350 EUR (v závislosti od dostupných rozpočtových prostriedkov).

Dátumy nástupu: 1. februára, 1. mája a 1. septembra každého roku.