Pripravništva

Open for application: 
01/05/2022
Application closes / deadline: 
30/06/2022 - 23:59(Bruseljski čas)
Institution/Agency: 
Type of contract: 


Evropsko računsko sodišče organizira tri pripravništva na leto na ustreznih področjih svojega dela.

Kdo se lahko prijavi: državljani EU s priznano univerzitetno diplomo ali končanimi najmanj štirimi semestri univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Sodišča (revizija, proračun, računovodstvo, upravne zadeve, kadrovske zadeve, prevajanje, komuniciranje, mednarodni odnosi, pravo).

Trajanje: 3, 4 ali 5 mesecev.

Plačano: da. Približno 1 350 evrov (odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev).

Začetek: vsako leto 1. februarja, 1. maja in 1. septembra.