Obligatoriske ulønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Forside > Jobmuligheder > Obligatoriske ulønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union
Open for application: 
15/02/2022
Application closes / deadline: 
15/03/2022 - 12:00(Bruxellestid)
Type of contract: 

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan søge? Disse praktikophold er forbeholdt universitetsstuderende på tredje, fjerde eller femte år, som har EU-borgerskab, og som skal gennemføre en obligatorisk praktikperiode som led i deres uddannelse.

Varighed: 2 til 5 måneder 

Lønnet: Nej, men praktikanten får godtgørelse af sine rejseudgifter, rabatkort til Rådets kantiner og betalt syge-/ulykkesforsikring.

Startdato:

  • 1. februar (ansøgningsperiode omkring september/oktober – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).
  • 1. september (ansøgningsperiode omkring februar/marts – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).