Ulønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Home > Job opportunities > Siden blev ikke fundet > Ulønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union
Open for application: 
17/02/2020
Application closes / deadline: 
16/03/2020 - 12:00(Bruxellestid)
Type of contract: 

 

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan søge? Disse praktikophold er forbeholdt universitetsstuderende på tredje, fjerde eller femte år, som har EU-borgerskab, og som skal gennemføre en obligatorisk praktikperiode som led i deres uddannelse.

Varighed: 2 til 5 måneder 

Lønnet: Nej. Godtgørelse af rejseudgifter. Rabatkort til Rådets kantiner. Syge-/ulykkesforsikring.

Startdato: 1. februar (ansøgningen finder sted omkring september/oktober - find de endelige datoer til den tid) og 1. september (ansøgningen finder sted omkring februar/marts - find de endelige datoer til den tid).