Povinné neplatené stáže v Rade Európskej únie

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Stránka sa nenašla > Povinné neplatené stáže v Rade Európskej únie
Open for application: 
31/08/2020
Application closes / deadline: 
28/09/2020 - 12:00(bruselský čas)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

V závislosti od potrieb konkrétneho útvaru každodenná práca stážistu vo všeobecnosti zodpovedá práci začínajúcich nižšie postavených úradníkov na pozícii administrátora a zahŕňa napríklad: prípravu stretnutí a vypracúvanie zápisníc, účasť na stretnutiach Coreperu a prípravných orgánov Rady, rešerš projektov, preklad dokumentov, zostavovanie dokumentácie, písanie správ. Stážisti budú prizvaní k účasti na študijnom programe zahŕňajúcom návštevy a konferencie v iných inštitúciách EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Kto sa môže prihlásiť: Tieto stáže sú vyhradené pre vysokoškolských študentov tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka, ktorí sú občanmi EÚ a ktorí musia absolvovať povinnú odbornú prípravu ako súčasť svojho štúdia.

Trvanie: 2 až 5 mesiacov 

Platená stáž: Nie, len náhrada cestovných výdavkov. Poukaz na zľavu do reštaurácie GSR. Zdravotné/úrazové poistenie.

Dátumy nástupu:

  • 1. februára (obdobie podávania prihlášok približne v septembri/októbri, kedy budú spresnené aj konečné termíny)
  • 1. septembra (obdobie podávania prihlášok približne vo februári/v marci, kedy budú spresnené aj konečné termíny).