Стажове

Open for application: 
01/07/2018
Application closes / deadline: 
15/09/2018 - 00:00(брюкселско време)
Type of contract: 

Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекцията за правни писмени преводи, в дирекция „Изследвания и документация“, в дирекция „Комуникации“, в дирекция „Протокол и посещения“, към правния съветник по административни въпроси, в секретариата на Общия съд или в дирекция „Устни преводи".

Кой може да кандидатства: Завършили право или политически науки (с преобладаващо изучаване на право), които владеят френски език.

Продължителност: 5 месеца

Платен: Да. Около 1120 евро на месец. 

Начални дати: 1 март и 1 октомври