Πρακτική άσκηση

Open for application: 
01/07/2018
Application closes / deadline: 
15/09/2018 - 00:00(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται συνήθως στη διεύθυνση Νομικής Μετάφρασης, στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη διεύθυνση Επικοινωνίας, στη διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου επί διοικητικών υποθέσεων, στη γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη διεύθυνση Διερμηνείας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι νομικής ή πολιτικών επιστημών (με ειδίκευση στο δίκαιο) που γνωρίζουν γαλλικά.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.120 ευρώ τον μήνα 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου