Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Начало > Възможности за работа > Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Open for application: 
28/05/2021
Application closes / deadline: 
30/05/2022 - 16:00(брюкселско време)
Type of contract: 

Стажовете в Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) позволяват на ентусиазирани висшисти да допринесат със своя свеж поглед и актуални научни знания за подобряване на оперативната работа на ENISA.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, завършили първия цикъл от своя курс на висше образование и получили пълна университетска степен или неин еквивалент

Продължителност: 3 — 12 месеца 

Заплащане: Да. Около 1000 евро на месец

Начални дати: През цялата година