(ENISA) European Agency for Cybersecurity

Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > (ENISA) European Agency for Cybersecurity
Open for application: 
28/05/2021
Application closes / deadline: 
30/05/2022 - 16:00(Bruselského času)
Místo konání stáže: 
Type of contract: 

Prostřednictvím stáží má Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) možnost seznámit se s perspektivou mladých absolventů, kteří přicházejí s nejnovějšími akademickými poznatky ve svém oboru a přinášejí tak čerstvý pohled na každodenní práci agentury.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských zemí EU nebo Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří úspěšně ukončili první cyklus vysokoškolského vzdělání a obdrželi bakalářský titul nebo jeho ekvivalent

Doba trvání: 3–12 měsíců 

Placená stáž: Ano. Přibližně 1 000 eur měsíčně

Datum zahájení: Během celého roku