Европейска агенция по лекарствата

Начало > Възможности за работа > Европейска агенция по лекарствата
Type of contract: 

Европейската агенция по лекарствата има програма за стажове за висшисти. Чрез програмата стажантите се запознават с агенцията и нейната роля в ЕС и в Европейската регулаторна мрежа за лекарствата и придобиват ценно професионално обучение.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава от ЕС и ЕИП, които наскоро са получили диплома за завършено висше образование или изследователска степен или са студенти във висше учебно заведение по програма „Еразъм+“ или друга подобна.

Продължителност: 10 месеца 

Заплащане: Да. 25 % от възнаграждението за степен AD5, стъпка 1 и корекционен коефициент за Нидерландия.

Начална дата: октомври