Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Místo konání stáže: 
Type of contract: 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nabízí program stáží zaměřený na absolventy vysokých škol na počátku jejich kariéry. V rámci stáží účastníci programu poznají činnost agentury EMA a její úlohu v rámci EU a Evropské sítě pro regulaci léčivých přípravků a projdou neocenitelnou profesní přípravou.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU nebo EHP, kteří v nedávné době získali vysokoškolský nebo výzkumný diplom nebo se v rámci vysokoškolského studia účastní programu Erasmus+ nebo obdobného programu.

Doba trvání: 10 měsíců 

Placená stáž: Ano. 25 % platové třídy AD 5 (stupeň 1) a korekční koeficient pro Nizozemsko.

Datum zahájení stáže: říjen