(EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur

Forside > Jobmuligheder > (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur
Type of contract: 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har et praktikprogram for universitetsuddannede, der er i begyndelsen af deres karriere. Programmet giver praktikanterne indsigt i EMA og dets rolle inden for EU og det europæiske reguleringsnet for lægemidler og giver værdifuld erhvervserfaring.

Hvem kan søge? Statsborgere fra EU- og EØS-lande, der for nylig har afsluttet en universitets- eller forskningsuddannelse, eller som er universitetsstuderende gennem Erasmus+ eller et tilsvarende program.

Varighed: 10 måneder 

Lønnet: Ja. 25 % af den månedlige grundløn for en midlertidig ansat i lønklasse AD5 (trin 1) med justeringskoefficient for Holland.

Startdato: Oktober