Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Type of contract: 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίου. Με το πρόγραμμα αυτό οι ασκούμενοι σχηματίζουν μια εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και του ευρωπαϊκού δικτύου ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων, αποκτώντας έτσι πολύτιμη επαγγελματική άσκηση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο ερευνητή ή που ως φοιτητές πανεπιστημίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ ή σε παρόμοιο πρόγραμμα.

Διάρκεια: 10 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Αμοιβή ίση με το 25 % του μισθού υπαλλήλου βαθμού AD5, κλιμάκιο 1, συν τον διορθωτικό συντελεστή για τις Κάτω Χώρες.

Ημερομηνίες έναρξης: Οκτώβριος