Euroopa Ravimiamet (EMA)

Avaleht > Töövõimalused > Euroopa Ravimiamet (EMA)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Euroopa Ravimiametil (EMA) on ülikoolilõpetanutele mõeldud praktikaprogramm. Programmi raames antakse praktikantidele ülevaade ameti tööst ning selle rollist ELis ja Euroopa ravimite reguleerimissüsteemis ning pakutakse väärtuslikku koolitust.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või EMP riigi kodanikud, kellel on hiljuti omandatud akadeemiline kraad või kes on programmis Erasmus+ või mõnes muus sarnases programmis osalevad üliõpilased.

Kestus: 10 kuud 

Tasustatud: jah. 25% palgaastme AD5 (esimene palgajärk) palgast, millele lisandub Madalmaade suhtes kohaldatav paranduskoefitsient.

Alguskuupäevad: oktoober