(EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Etusivu > Deiseanna fostaíochta > (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
Type of contract: 

An clár tréimhsí oiliúna atá ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), tá sé dírithe ar chéimithe ollscoile. Is é is aidhm do na tréimhsí oiliúna léargas a thabhairt do na hoiliúnaithe ar EMA agus ar an ról atá aige in obair an Aontais Eorpaigh agus i líonra rialaithe an leigheasra Eorpaigh, agus ina cheann sin, caoi a thabhairt dóibh ar oiliúint fhiúntach a fháil.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de LEE, ar bronnadh céim ollscoile nó céim taighde orthu le déanaí nó ar mic léinn ollscoile iad atá ag glacadh páirt in Erasmus+ nó i gclár den chineál sin.

Fad ama: 10 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. 25% de AD5, céim 1, agus coibhéis cheartúcháin i gcás na hÍsiltíre.

Dátaí tosaigh: Deireadh Fómhair