Europska agencija za lijekove

Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Europska agencija za lijekove
Type of contract: 

Europska agencija za lijekove (EMA) vodi program stažiranja namijenjen osobama sa sveučilišnom diplomom. U okviru tog programa stažisti će dobiti uvid u EMA-u i njezinu ulogu u EU-u i Europskoj regulatornoj mreži za lijekove te steći vrijedno radno iskustvo.

Tko se može prijaviti: državljani EU-a i EGP-a koji su nedavno stekli sveučilišnu ili istraživačku diplomu ili su sveučilišni studenti u okviru programa Erasmus+ ili sličnog programa

Trajanje: 10 mjeseci 

Plaćeno: da, 25 % plaće za razred AD 5, stupanj 1 uz koeficijent ispravka za Nizozemsku

Datum početka: listopad