EMA – Europejska Agencja Leków

Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Nie znaleziono strony > EMA – Europejska Agencja Leków
Open for application: 
15/06/2020
Application closes / deadline: 
15/07/2020 - 23:59(czasu brukselskiego)
Institution/Agency: 
Type of contract: 

Europejska Agencja Leków (EMA) oferuje staże dla absolwentów szkół wyższych. Staże stanowią doskonałą okazję do odbycia cennego szkolenia zawodowego oraz zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania EMA oraz jej roli w działaniach UE i sieci europejskich instytucji nadzorujących leki.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE i EOG, którzy niedawno ukończyli studia wyższe lub uzyskali stopień naukowy bądź są studentami studiów wyższych w ramach programu Erasmus+ lub podobnego programu.

Czas trwania: 10 miesięcy 

Staż płatny: Tak, 25 proc. wynagrodzenia pracownika w grupie zaszeregowania AD 5 (stopień 1) oraz współczynnik korygujący dla Niderlandów.

Terminy rozpoczęcia stażu: Październik