Európska agentúra pre lieky (EMA)

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Európska agentúra pre lieky (EMA)
Type of contract: 

Európska agentúra pre lieky (EMA) ponúka program stáží pre absolventov vysokých škôl. Program poskytuje stážistom možnosť nahliadnuť do činnosti agentúry EMA, oboznámiť sa s jej úlohou v rámci EÚ a európskej regulačnej siete pre lieky a získať cenné odborné skúsenosti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci EÚ alebo členských štátov EHP, ktorí prednedávnom získali vysokoškolský diplom alebo diplom v oblasti výskumu alebo ktorí sú ako vysokoškolskí študenti zapojení do programu Erasmus+ alebo iného podobného programu.

Trvanie: 10 mesiacov 

Platená stáž: Áno. 25 % základného platu zamestnanca v platovej triede AD 5 (stupeň 1) a korekčný koeficient v prípade Holandska.

Dátumy nástupu: október