Evropska agencija za zdravila (EMA)

Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Te strani ni. > Evropska agencija za zdravila (EMA)

Evropska agencija za zdravila (EMA) izvaja program pripravništva, namenjen univerzitetnim diplomantom. Pripravniki se lahko seznanijo z delom agencije, njeno vlogo v EU ter z delovanjem evropske regulativne mreže za zdravila. Program omogoča koristno poklicno usposabljanje.

Kdo se lahko prijavi: državljani in državljanke države članice EU ali EGP, ki so pred kratkim prejeli univerzitetno ali raziskovalno diplomo ali so vpisani v univerzitetni študij v okviru programa Erasmus+ ali podobnega programa.

Trajanje: 10 mesecev 

Plačano: da. 25 % osnovne plače za razred AD5 (1.stopnja) in korekcijski koeficient za Nizozemsko.

Začetek: oktober