Stáže

Místo konání stáže: 

Cílem stáží je především: poskytnout odbornou praxi v klíčových oblastech práce institutu, rozšířit a uplatnit znalosti nabyté v průběhu studia nebo pracovního života, poskytnout praktické odborné znalosti agentur a orgánů EU, umožnit stážistům získat praxi v kontextu agentury EU.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu EU nebo země ESVO nebo země, která je způsobilá k využívání nástroje předvstupní pomoci (NPP)

Doba trvání: až 6 měsíců

Placená stáž: ano (přibližně 750 eur měsíčně)

Datum zahájení: probíhá