Πρακτική άσκηση

Τόπος: 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι κυρίως να αποκομίσουν οι ασκούμενοι εμπειρία σε σημαντικούς τομείς εργασίας του Ινστιτούτου, να διευρύνουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της εργασίας τους, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με το έργο των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και επαγγελματική εμπειρία στο περιβάλλον ενός οργανισμού της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας ΕΖΕΣ ή χώρας του ΜΠΒ

Διάρκεια: Έως 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι Περίπου 750 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη