Työharjoittelu

Harjoittelupaikka: 

Euroopan tasa-arvoinstituutti tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia, joissa voi hankkia työkokemusta instituutin toimialoilla, syventää ja soveltaa opinnoissa ja työelämässä hankittua osaamista, saada käytännön tietoa EU:n toimielimistä ja virastoista sekä hankkia kokemusta työskentelystä EU:n virastossa.

Kohderyhmä: EU-maiden, EFTA-maiden ja liittymistä valmistelevan tukivälineen piiriin kuuluvien maiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon

Harjoittelun kesto: enintään 6 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 750 euroa/kk

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen