Pripravnički staž

Glavni ciljevi pripravničkog staža obično su: pružiti iskustvo obuke na radnome mjestu u ključnim područjima rada Instituta, povećati i primijeniti znanje prikupljeno tijekom studija ili radnog iskustva, osigurati praktično upoznavanje s načinom rada agencija i institucija EU-a te omogućiti stažistima pribavljanje radnog iskustava u agenciji EU-a.

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom koje su državljani države članice EU-a, zemlje EFTA-e ili zemlje koja je kvalificirana za primanje Instrumenta pretpristupne pomoći.

Trajanje: do 6 mjeseci

Plaćeno: da, oko 750 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma