Stažuotės

Stažuotėmis visų pirma siekiama suteikti su pagrindinėmis instituto veiklos sritimis susijusio mokymo darbo vietoje galimybę, suteikti galimybę gilinti ir taikyti studijuojant arba dirbant įgytas žinias, įgyti praktinių žinių apie darbą ES agentūrose ir institucijose, įgyti darbo ES agentūroje patirties.

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, kurie yra ES valstybių narių, ELPA šalių arba šalių, atitinkančių reikalavimus pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, piliečiai.

Trukmė: iki 6 mėnesių

Ar stažuotojams mokama? Taip, apie 750 eurų per mėnesį.

Pradžios datos: nuolat