Prakse

Prakses mērķis pamatā ir sniegt apmācību darba vietā institūta darbības galvenajās jomās, paplašināt un likt lietā studiju laikā vai darbā iegūtās zināšanas, sniegt konkrētu darba pieredzi, kas gūta ES aģentūrās un iestādēs, un ļaut stažieriem iegūt darba pieredzi kādā ES aģentūrā.

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas nāk no kādas ES dalībvalsts, EBTA valsts vai valsts, kura ir atbilstīga saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu.

Ilgums: līdz 6 mēnešiem

Apmaksa: jā. Aptuveni 750 eiro mēnesī.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance