It-traineeships

It-traineeships jimmiraw prinċipalment sabiex: jipprovdu esperjenza ta’ taħriġ f’xogħol partikulari f’oqsma ewlenin tax-xogħol tal-Istitut; jestendu u japplikaw l-għarfien akkwistat matul il-kors tal-istudji jew il-ħajja tax-xogħol; jipprovdu għarfien ta’ xogħol prattiku tal-aġenziji u tal-istituzzjonijiet tal-UE; jagħtu l-possibbiltà lit-trainees li jakkwistaw esperjenza ta’ xogħol f’kuntest ta’ aġenzija tal-UE.

Min jista’ japplika: Gradwati universitarji li huma jew ċittadini ta’ stat membru tal-UE jew ta’ pajjiż tal-EFTA jew ta’ pajjiż li jikkwalifika tal-IPA.

Tul ta’ żmien: sa 6 xhur

Bi ħlas: Iva. Madwar €700 fix-xahar

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu