Stages

De stages vooral zijn bedoeld om: opleidingservaring aan te bieden op de belangrijkste werkgebieden van dit instituut; kennis vanuit studies of het beroepsleven uit te breiden en toe te passen; praktische kennis van EU-agentschappen en -instellingen aan te bieden; stagiairs in staat te stellen werkervaring op te doen in de context van een EU-agentschap.

Voor wie? Universitair afgestudeerden die onderdaan zijn van een EU-lidstaat, EVA-land, of van landen die in aanmerking komen voor pretoetredingssteun.

Hoe lang? Maximaal 6 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 750 euro per maand.

Wanneer? Doorlopend