Staże

Open for application: 
08/07/2019
Application closes / deadline: 
20/08/2019 - 12:00(czasu brukselskiego)
Type of contract: 

Staże mają przede wszystkim umożliwić stażystom: zdobycie doświadczenia zawodowego w kluczowych obszarach działalności instytutu, zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub pracy zawodowej oraz jej poszerzenie, zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania agencji i instytucji UE, zdobycie doświadczenia zawodowego w agencji UE.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wyższych uczelni, którzy są obywatelami jednego z krajów UE, EFTA lub kraju kwalifikującego się do IPA.

Czas trwania: do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, około 750 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów