Stáže

Cieľom stáží v zásade je: poskytnúť skúsenosti z odbornej prípravy na pracovisku v hlavných oblastiach činnosti inštitútu, prehĺbiť a uplatniť poznatky získané počas štúdia alebo pracovného života, poskytnúť praktické poznatky o práci agentúr a inštitúcií EÚ a umožniť stážistom získať pracovné skúsenosti v agentúre EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo krajiny EZVO, prípadne krajiny spĺňajúcej kritériá nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Trvanie: do 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 750 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne