Pripravništva

Type of contract: 

Namen pripravništva je predvsem omogočiti pripravnikom delovno prakso na ključnih področjih delovanja inštituta, razširiti in uporabiti znanje, pridobljeno v času študija ali poklicnega dela, spoznati v praksi delo agencij in institucij EU, pridobiti delovno izkušnjo v agenciji EU.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, državljani države EU, države EFTA ali države upravičenke instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Trajanje: do 6 mesecev

Plačano: da, okoli 750 evrov na mesec

Začetek: v teku