Стажове

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(брюкселско време)
Type of contract: 

Програмата за стаж цели да предостави на стажантите професионален опит в областта на морската безопасност (законодателство и сътрудничество между държавите членки) и действията за справяне със замърсяването на моретата. Обучението на работното място позволява на стажантите да приложат на практика знанията, които са придобили по време на университетското си образование или професионалната си кариера в областта на морската безопасност, комуникации или администрация.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС, Исландия, Норвегия и страни кандидатки, бенефициери на предприсъединителна помощ, които имат добри познания по английски език. Кандидатите трябва да са завършили първия цикъл от своето висше образование (университетско образование) и да са получили образователно-квалификационна степен.

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Да. Според случая.

Начални дати: 1 март и 1 септември