Praktikophold

Forside > Jobmuligheder > Praktikophold
Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(Bruxellestid)
Type of contract: 

Praktikprogrammet giver praktikanterne erhvervserfaring inden for søfartssikkerhedslovgivning, bekæmpelse af havforurening og samarbejde mellem medlemslande om sikkerheden til søs. Praktikopholdet giver praktikanterne mulighed for at få praktisk erfaring gennem deres arbejde og at anvende den viden, de har fået på deres studie eller gennem deres tidligere arbejde, inden for områderne søfartssikkerhed, kommunikation eller administration.

Hvem kan søge? Statsborgere fra et EU-land, Island eller Norge eller fra et kandidatland, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, med godt kendskab til engelsk. Ansøgerne skal have gennemført og bestået første del af en videregående uddannede (på universitetsniveau).

Varighed: 3-6 måneder

Lønnet? Ja. Fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

Startdato: 1. marts og 1. september