Πρακτική άσκηση

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(Ώρα Βρυξελλών)
Type of contract: 

Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να αποκτήσουν οι ασκούμενοι εργασιακή εμπειρία όσον αφορά τη νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα, την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα. Η ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση δίνει στους ασκουμένους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της εργασίας τους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, επικοινωνίας ή διοίκησης, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και των υποψηφίων χωρών που επωφελούνται από προενταξιακή στρατηγική, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα αγγλικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακές σπουδές) και να έχουν λάβει πτυχίο.

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι, κατά περίπτωση.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Σεπτεμβρίου