Praktika

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(Brüsseli aja järgi)
Type of contract: 

Praktikaprogrammi eesmärk on anda praktikantidele töökogemus seoses mereohutust reguleerivate õigusaktide, merereostuse vähendamise ning liikmesriikide mereohutusalase koostööga. Töökohal toimuva väljaõppe käigus saavad praktikandid praktilisi töökogemusi ja rakendavad mereohutuse, mereside või merendusvaldkonna haldusega seotud õpingute või tööelu jooksul omandatud teadmisi.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide, Islandi, Norra ja ühinemiseelse strateegia raames abi saavate kandidaatriikide kodanikud, kellel on hea inglise keele oskus. Kandidaadid peavad olema lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (ülikooliõppe) ja omandanud sellele vastava kraadi.

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah. Määratakse kindlaks vastavalt üksikjuhtudele.

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. september