Työharjoittelu

Open for application: 
22/06/2021
Application closes / deadline: 
09/07/2021 - 18:00(Brysselin aikaa)
Harjoittelupaikka: 
Type of contract: 

Harjoittelijoille tarjotaan mahdollisuus hankkia työkokemusta tehtävistä, jotka liittyvät meriturvallisuuslainsäädäntöön, merten saastumisen torjuntaan ja EU:n sisäiseen merialan yhteistyöhön. Harjoittelijat koulutetaan tehtäviinsä, joissa he voivat hyödyntää meriturvallisuus-, viestintä- tai hallintoalan opinnoissa tai työssä hankittua osaamista.

Kohderyhmä: EU-maiden, Norjan, Islannin ja liittymistä edeltävän strategian piiriin kuuluvien EU:n ehdokasmaiden kansalaiset, joilla on hyvä englannin kielen taito. Hakijoilta edellytetään alemman korkeakoulututkinnon suorittamista kokonaisuudessaan.

Harjoittelun kesto: 3-6 kuukautta

Palkka/korvaus: Kuukausikorvaus, jonka määrästä päätetään erikseen.

Aloitusajankohta: 1. maaliskuuta ja 1. syyskuuta