Pripravnički staž

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(prema briselskom vremenu)
Type of contract: 

Cilj programa stažiranja je stažistima pružiti radno iskustvo u području zakonodavstva o pomorskoj sigurnosti, donošenja mjera za suzbijanje onečišćenja mora i suradnje među državama članicama u pogledu sigurnosti na moru. Osposobljavanjem na radnome mjestu stažistima se omogućuje stjecanje praktičnog iskustva kroz posao i praktičnu primjenu znanja koja su stekli tijekom studija ili profesionalne karijere u području pomorske sigurnosti, komunikacija ili administracije.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a, Islanda, Norveške i zemalja kandidatkinja (u okviru pretpristupne strategije) koji dobro znaju engleski. Kandidati moraju imati dovršen prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja (sveučilišno obrazovanje) te imati punu diplomu.

Trajanje: 3 do 6 mjeseci

Plaćeno: da, iznos se u svakom slučaju posebno utvrđuje

Datum početka: 1. ožujka i 1. rujna