Stažuotės

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(Briuselio laiku)
Type of contract: 

Stažuočių programa siekiama suteikti stažuotojams darbo patirties saugios laivybos teisės aktų, reagavimo į taršą jūroje ir valstybių narių bendradarbiavimo saugumo jūroje klausimais srityse. Stažuotojai dirbdami gali įgyti praktinės patirties ir praktiškai pritaikyti per studijas universitete arba profesinėje veikloje sukauptas saugios laivybos, komunikacijos ir administravimo sričių žinias.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių, Islandijos, Norvegijos ir šalių kandidačių, kurioms taikoma pasirengimo narystei strategija, piliečiai, gerai mokantys anglų kalbą. Kandidatai turi būti baigę aukštojo mokslo (universitetines) pirmosios pakopos studijas ir gavę diplomą.

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip, mokamos sumos nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Pradžios datos: kovo 1 d. ir rugsėjo1 d.