Prakse

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(pēc Briseles laika)

Stažēšanās programmas mērķis ir sniegt stažieriem darba pieredzi jomā, kas ir saistīta ar jūras drošības tiesisko regulējumu, jūras piesārņojuma novēršanas pasākumiem un dalībvalstu sadarbību jūras drošības jautājumā. Apmācība darba vietā ļauj stažieriem iegūt praktisku pieredzi, pildot darba pienākumus un liekot lietā zināšanas, kas iegūtas studējot vai strādājot jūras drošības, komunikācijas vai administrēšanas jomās.

Kas var pieteikties? Pilsoņi, kuri ir no ES dalībvalstīm, Islandes, Norvēģijas un pirmspievienošanās stratēģijas aptvertajām kandidātvalstīm un kuriem ir labas angļu valodas zināšanas. Kandidātiem ir jābūt beigušiem pirmo augstskolas studiju ciklu (universitātes izglītība) un ieguvušiem vismaz bakalaura grādu.

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa: jā. Apmaksa tiek noteikta katrā gadījumā atsevišķi.

Sākuma datums: 1. marts un 1. septembris