Stages

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(Brusselse tijd)
Type of contract: 

Het stageprogramma is bedoeld om stagiairs werkervaring aan te bieden op het gebied van maritieme veiligheidswetgeving, de bestrijding van zeevervuiling en de samenwerking tussen lidstaten omtrent veiligheid op zee. Stagiairs kunnen werkervaring opdoen en de kennis van hun studie of beroepsloopbaan op het gebied van maritieme veiligheid, communicatie of administratie in praktijk brengen.

Voor wie? Onderdanen van EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en landen die in aanmerking komen voor pretoetredingssteun, met een goede kennis van het Engels. Kandidaten moeten de eerste cyclus van het hoger onderwijs (universitaire opleiding) met een volwaardig diploma hebben afgerond.

Hoe lang? 3-6 maanden

Betaald? Ja, maar dat wordt per geval bepaald.

Wanneer? Vanaf 1 maart of 1 september