Staże

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(czasu brukselskiego)

Staże mają umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa morskiego, reagowania na zanieczyszczenia morza oraz współpracy między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa morskiego. W trakcie powierzonych im zadań stażyści mogą zdobywać doświadczenie i wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa morskiego, komunikacji i administracji.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i krajów kandydujących będących beneficjentami strategii przedakcesyjnych, którzy posiadają dobrą znajomość języka angielskiego. Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów wyższych i posiadać odpowiedni dyplom.

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października