Stáže

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(bruselský čas)
Type of contract: 

Cieľom programu stáží je poskytnúť stážistom pracovné skúsenosti v oblasti právnych predpisov o námornej bezpečnosti, reakcie na znečistenie na mori a spolupráce členských štátov týkajúcej sa bezpečnosti na mori. Odborná príprava na pracovisku umožní stážistom získať praktické pracovné skúsenosti a v praxi uplatniť znalosti získané počas štúdia alebo profesionálnej kariéry v oblasti námornej bezpečnosti, komunikácie alebo správy.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia, s dobrou znalosťou angličtiny. Uchádzači musia mať ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia (vysokoškolské vzdelanie) a plnohodnotný titul.

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Plat sa stanoví podľa konkrétneho prípadu.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. september