Pripravništva

Open for application: 
13/11/2020
Application closes / deadline: 
14/12/2020 - 22:59(Bruseljski čas)
Type of contract: 

S svojim programom pripravništva ponujajo pripravnikom delo v zvezi z zakonodajo o pomorski varnosti, ukrepi glede onesnaževanja morja in sodelovanjem držav članic na področju varnosti na morju. Pripravniki med delom pridobijo praktične izkušnje in uporabijo znanje, pridobljeno v času študija ali poklicnega ukvarjanja s pomorsko varnostjo, komunikacijo ali upravo.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU, Islandije, Norveške in držav kandidatk upravičenk instrumenta za predpristopno pomoč. Kandidati morajo dobro znati angleščino in imeti diplomo prve stopnje univerzitetnega študija.

Trajanje: 3–6 mesecev

Plačano: da, plačilo določeno za vsako pripravništvo posebej.

Začetek: 1. marec in 1. september