Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Forside > Jobmuligheder > Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Open for application: 
21/04/2022
Application closes / deadline: 
23/05/2022 - 13:00(Bruxellestid)
Type of contract: 

Et af formålene med praktikopholdet i FRA er at give praktikanterne mulighed for at bidrage til agenturets mission om at gøre grundlæggende rettigheder til virkelighed for alle i EU.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, der som minimum har bestået første del af en højere uddannelse og har færdiggjort en universitetsuddannelse eller tilsvarende, når ansøgningsfristen udløber. Praktikanterne udvælges blandt statsborgere i EU-landene og EU-kandidatlandene (Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og potentielle kandidatlande (Bosnien-Hercegovina og Kosovo).

Varighed: 9 måneder

Lønnet? Ja.

Startdato: 1. oktober