FRONTEX

Type of contract: 

Frontex ootab praktikale mitmesuguse haridustaseme ja töökogemusega motiveeritud kandidaate, et anda panus agentuuri töösse vastavalt oma eksperditeadmistele ja huvidele. Frontexi praktikaprogramm annab võimaluse saada töökogemus Euroopa Liidu välispiiride alases koostöös, teadmisi Euroopa Liidu, selle institutsioonide ja ülesannete kohta ning kasutada õpingute või tööelu ajal omandatud teadmisi.

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide kodanikud, kes on lõpetanud Frontexi tegevusega seotud alal kõrghariduse esimese astme õpingud (vähemalt kolmeaastase ülikooliõppe, sellega samaväärse õppe või õiguskaitsealase õppe) ja omandanud sellele vastava kraadi (vähemalt bakalaureuse või sellega samaväärse kraadi).

Kestus 3–12 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 720 eurot kuus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt