FRONTEX

Type of contract: 

Cuireann Frontex fáilte roimh iarratais ó iarrthóirí ardspreagtha a bhfuil cúlraí oideachais agus gairmiúla de chineálacha éagsúla acu, le rannchuidiú le hobair na gníomhaireachta bunaithe ar an saineolas agus na spéiseanna atá acu. Tugann clár tréimhsí oiliúna Frontex an deis chun taithí phraiticiúil oibre a fháil ar an gcomhar i réimse theorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh, chun eolas a fháil faoin Aontas Eorpach, faoina institiúidí agus faoin ghníomhaíochtaí, agus chun an t-eolas a fuarthas le linn staidéir nó san obair a úsáid go praiticiúil.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de na tíortha atá comhlachaithe le Schengen, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais críochnaithe acu san ollscoil nó sa léann um fhorfheidhmiú an dlí agus céim iomlán nó a comhionann bainte amach acu (céim lena ndearnadh cúrsa staidéir 3 bliana ar a laghad – céim bhaitsiléara nó a comhionann) a bhaineann le cúraimí Frontex.

Fad ama: 3-12 mhí

Pá: Tuairim agus €720 sa mhí an pá

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos