FRONTEX

Type of contract: 

Frontexov program pripravničkog stažiranja namijenjen je kandidatima raznih obrazovnih i strukovnih profila koji su snažno motivirani za sudjelovanje u radu Agencije u skladu sa svojim iskustvom i interesima. Tijekom stažiranja pripravnici će steći praktično radno iskustvo u području suradnje povezane s vanjskim granicama EU-a, produbiti svoje znanje o EU-u, njegovim institucijama i djelovanju te primijeniti znanje stečeno tijekom studija ili rada.

Tko se može prijaviti: državljani država članica Europske unije ili zemalja pridruženih schengenskom području koji su dovršili prvi ciklus obrazovanja (sveučilišno obrazovanje ili jednakovrijedan studij ili studij u području provedbe zakona) relevantnog za poslove Frontexa te stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu (najmanje tri godine studija, diploma prvostupnika ili jednakovrijedna isprava)

Trajanje: 3 do 12 mjeseci

Plaćeno: da, oko 720 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma