FRONTEX

Type of contract: 

Evropska agencija za mejno in obalno stražo pričakuje prijave motiviranih kandidatov z različnimi poklicnimi izkušnjami in izobrazbo, ki lahko s svojim strokovnim znanjem in interesi prispevajo k delu agencije. Program pripravništva agencije Frontex omogoča pripravnikom, da pridobijo praktične izkušnje sodelovanja na področju zunanjih meja Evropske unije, znanje o Evropski uniji, njenih institucijah in dejavnostih ter uporabijo znanje, pridobljeno v času študija ali zaposlitve.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic Evropske unije ali pridruženih schengenskih držav s končano najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in diplomo ali enakovrednim spričevalom (najmanj 3 leti študija – najmanj prve stopnje ali enakovredno) univerzitetnega študija (univerzitetno izobraževanje oziroma enakovredno izobraževanja na področju kazenskega pregona), ki je relevantno za izpolnjevanje nalog agencije Frontex.

Trajanje: 3–12 mesecev

Plačano: da. Okoli 720 evrov na mesec.

Začetek: v teku