Stáže

Open for application: 
03/08/2021
Application closes / deadline: 
07/09/2021 - 12:00(Bruselského času)
Místo konání stáže: 
Type of contract: 

Účelem stáží v Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je, aby stážisté pochopili cíle agentury, seznámili se s její činností, získali praktické zkušenosti a poznatky o každodenním chodu agentury, měli možnost pracovat v rozmanitém, multikulturním a vícejazyčném prostředí a přispěli tak k rozvoji vzájemného porozumění, důvěry a tolerance.

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska a Norska (strany dohody o EHP). Uchazeči by měli mít důkladnou znalost dvou úředních jazyků Evropské unie.

Doba trvání stáže: 6 měsíců (možnost prodloužení o dalších 6 měsíců)

Placená stáž: ano, přibližně 1 190 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: vždy 1. září